Good news, the ban has been postponed until September, 2024! Take advantage of our discounts!
Discreet & Anoniem verzonden
Gratis verzending va. €50,- (NL)
Voor 16:00 besteld = vandaag verzonden (NL)
Discreet & Anoniem verzonden Gratis verzending v.a. €50 (NL) Voor 16:00 besteld = Vandaag verzonden (NL) Veilig betalen met iDeal
Voor 17:00 besteld = vandaag verzonden (NL)
Gratis verzonden va. €50,- (NL)
Wishlist
/
Privacybeleid

Privacybeleid

ABCParty.nl hecht veel waarde om jouw privacy. Daarom verwerken we alleen de informatie die we nodig hebben om onze diensten te verbeteren en gaan we zorgvuldig om met de informatie die we over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen. We zullen jouw gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten van ABCParty.nl waartoe je toegang hebt. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij over jou verzamelen, waarvoor die gegevens  worden gebruikt en met wie en onder welke  voorwaarden die gegevens eventueel met derden  worden gedeeld. Ook leggen wij jou uit hoe wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens beschermen tegen misbruik  en welke rechten jij daarbij hebt met  betrekking tot de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Als jij vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact op met onze klantenservice. Onze contactgegevens vind je aan het einde van ons privacy beleid.

 

Wat doet ABCParty met jouw gegevens?


Wanneer jij artikelen in onze winkel koopt, verzamelen we de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt, zoals jouw naam, adres en e-mailadres, als onderdeel van het koop- en verkoopproces. We ontvangen ook automatisch het Internet Protocol-adres (IP-adres) van jouw computer wanneer jij onze online winkel bezoekt om ons informatie te verstrekken om ons te helpen meer te weten te komen over jouw browser en besturingssysteem. E-mailmarketing (indien van toepassing): met jouw toestemming kunnen we jou e-mails sturen over onze winkel, nieuweproducten en andere updates.

 

Doel van verwerking


We gebruiken jouw gegevens alleen om onze diensten te verbeteren. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de bestellingen die je hebt geplaatst. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor marketingdoeleinden. Als jij informatie met ons deelt en wij gebruiken die informatie om later contact met jou op te nemen – afgezien van jouw verzoek – vragen wij jouw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. jouw informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve om boekhoudkundige en andere administratieve taken te vervullen. Al deze derden zijn vertrouwelijk op grond van een-overeenkomst of eed of wettelijke verplichting tussen hen en ons. Automatisch verzamelde gegevens. Automatisch verzamelde gegevens van onze website worden verwerkt om onze-service verder te verbeteren. Deze informatie (zoals jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie. Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek. In sommige gevallen kan ABCParty.nl worden bewaard op basis van een wettelijke verplichting om jouw gegevens te delen in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In dergelijke gevallen zijn we genoodzaakt om jouw gegevens te delen, maar we maken hier bezwaar tegen voor zover wettelijk is toegestaan.

 

Toestemming


Hoe krijgen we jouw toestemming? Wanneer jij ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, jouw creditcard te verifiëren, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, stem jij ermee in dat wij de informatie alleen voor dat specifieke doel verzamelen en  gebruiken. Als wij om een secundaire reden om jouw persoonsgegevens vragen, zoals voor marketingdoeleinden, zullen wij jou rechtstreeks om jouw  toestemming vragen of jij de mogelijkheid geven om nee te zeggen. Hoe trek jij, jouw toestemming in? Als jij na registratie van gedachten verandert, kun jij jouw toestemming voor  het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van jouw gegevens door ons op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via [email protected]

 

Jouw rechten


Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u, de betrokkene, bepaalde rechten met  betrekking tot persoonsgegevens die door  ons worden verwerkt of in onze opdracht worden verwerkt. Hieronder leggen we uit wat deze rechten  zijn en hoe je ze kunt gebruiken. Om misbruik te voorkomen, sturen we in principe slechts kopieën van jouw informatie en kopieën naar jouw e-mailadres dat we al kennen. Indien jij informatie over het nummer op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, identificeert u  zich dan op het nummer. Wij houden de gedane verzoeken bij, als wij het verzoek vergeten verwerken wij de geanonimiseerde gegevens. Jij ontvangt alle afschriften en kopieën van de informatie in de machine leesbare gegevensformaten die wij in onze systemen gebruiken. Als jij vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens onjuist gebruiken, heb jij te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Jij hebt het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op een persoon, om deze in te zien. Op het gebied van gegevensbescherming kun jij een reactie-verzoek indienen bij onze klantenservice. Jij ontvangt  binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij  een kopie van alle gegevens naar het bij jou bekende e-mailadres, een overzicht van de verwerkers die de gegevens onder zich hebben en vermelden de categorie waarin wij de gegevens hebben  opgeslagen.

 

Jij hebt altijd het recht om informatie die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of daartoe herleidbaar zijn, te ontvangen via. Voor gegevensbeschermingskwesties kun jij een verzoek doen aan onze contactpersoon via. Je ontvangt dan een binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren. Als jouw verzoek aan het nummer wordt ingewilligd, sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging van de gegevenscorrectie. Recht op beperking van de verwerking

 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of  herleidbaar zijn tot, te laten beperken. Op het gebied van gegevensbescherming kun jij een reactie verzoek indienen bij onze contactpersoon. Je ontvangt  binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt geaccepteerd, sturen wij naar het bij jou bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat jij de beperking opheft.

 

Jij heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of die herleid kunnen worden tot, door een andere partij te laten verwerken. Op het gebied van gegevensbescherming kun jij een verzoek sturen aan  onze contactpersoon via. Jij ontvangt  binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw-verzoek wordt ingewilligd, sturen wij een afschrift of kopieën van de gegevens  over jou die wij hebben verwerkt, of die andere verwerkers of derden in onze opdracht hebben verwerkt, naar het bij jou bekende e-mailadres. In dit geval kunnen we de service waarschijnlijk niet meer voortzetten, omdat een veilige-verbinding van de  databestanden  niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Jij hebt in dat geval het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens  door of in opdracht van ABCParty.nl. Als jij bezwaar maakt, stoppen wij direct met de verwerking van de gegevens totdat jouw bezwaar is afgehandeld. Als jouw bezwaar gegrond is, zullen wij jou afschriften en/of kopieën van de door ons verwerkte of verwerkte gegevens verstrekken en zullen wij de behandeling voor eens en voor altijd stoppen. Jij hebt ook het recht om het onderwerp te worden van automatische individuele beslissing -maken of profileren. Wij verwerken jouw gegevens niet met dit recht. Als jij denkt dat het probleem is, neem dan contact op met onze contactgegevens voor gegevensbescherming.

 

Diensten van derden


Voor de bezorging maken wij gebruik van PostNL, waarbij gebruik wordt gemaakt van jouw naam en adres. Deze informatie wordt beveiligd bewaard en  niet gedeeld met andere partijen. Als wij een inzageverzoek of verwijdering van jouw onderwerp ontvangen, verwijderen wij jouw gegevens ook van PostNL.

 Over het algemeen zullen de  externe serviceproviders die we gebruiken jouw informatie alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor zover dit nodig is om de services te leveren die we leveren.

 

Sommige externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere betalingsverwerkers, hebben echter hun eigen privacy beleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken in verband met jouw aankooptransacties. Voor deze serviceproviders raden we jou aan hun privacy beleid te lezen om te begrijpen hoe deze serviceproviders jouw persoonlijke gegevens verwerken.

 

Houd er in het bijzonder rekening mee dat sommige serviceproviders zich in een ander rechtsgebied dan jou of ons kunnen bevinden of actief kunnen zijn. Daarom, als jij ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan jouw informatie onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied waarin die dienstverlener of zijn kantoren zijn gevestigd.

 

Als jij bijvoorbeeld in Nederland bevindt en jouw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten,  kunnen jouw persoonlijke gegevens die zijn gebruikt om de transactie te voltooien, worden bekendgemaakt onder de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act. Als jij  onze winkelwebsite verlaat of wordt doorgestuurd naar een website of applicatie van een derde partij, bent jij niet langer gebonden aan dit privacy beleid of  onze websitevoorwaarden.

 

WooCommerce


Onze online winkel is ontwikkeld met behulp van WooCommerce-software. Persoonlijke informatie die jij aan ons verstrekt voor onze services, wordt met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot jouw-gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij gebruiken jouw gegevens nooit  voor andere-doeleinden. WooCommerce is op grond van ons contract met hen  verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten SSL-codering en  een sterk-wachtwoordbeleid. WooCommerce gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over jouw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om de verzamelde informatie binnen haar groep te delen om de service verder te verbeteren.

 

Google analytics


Op onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Van deze verwerker kan worden verlangd dat hij toegang geeft tot deze informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Veiligheid


Om jouw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we best practices uit de sector om ervoor te zorgen dat deze niet  verloren gaan, misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Wanneer u ons jouw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) en opgeslagen met  AES-256-codering. Hoewel geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, voldoen we aan alle PCI DSS-vereisten en implementeren we andere algemeen aanvaarde industrie-standaarden.

 

Bewaartermijn


Wij bewaren jouw gegevens zolang jij klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aan meldt dat jij geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Als jij  ons hiervan op de hoogte stelt, behandelen wij dit nummer ook als een vergeetwens. Op grond van de geldende administratieve verplichtingen moeten wij de factuur samen met jouw (persoons)gegevens  bewaren, deze gegevens bewaren wij dus tot de geldende termijn. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en de documenten die  wij voor jouw opdracht hebben opgesteld.

 

Wijziging in privacy beleid


We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te kunnen wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen treden in werking onmiddellijk nadat ze op de website zijn gepubliceerd. Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we jou hier laten weten dat het wordt bijgewerkt, zodat jij weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden  we deze gebruiken en/of openbaar maken.

 

Als onze winkel wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen jouw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan jou kunnen blijven verkopen.

Voor 17:00 uur besteld is morgen in huis

Zeer scherpe prijzen. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Research Chemicals Discreet en Anoniem verzonden ABCParty

Gratis verzending vanaf €50. Discreet en Anoniem verzonden

Veilig betalen met iDeal ABCParty

Veilig en snel betalen met iDeal zoals je dat gewend bent

Bestel nu en onderzoek morgen

Topkwaliteit 3 CMC. Bestel nu, onderzoek morgen

Gratis verzending vanaf €50,-
Voor 17:00 uur besteld = morgen in huis
Discreet & Anoniem verzonden
NEW WEEKDEALS!

20% Korting

op Pentedrone NEP! Geldig tot zondag 23:59 u.

20% Korting

op 2MMC & 2CMC! Geldig tot zondag 23:59 u. Gebruik de code hiernaast. 

Check out the Discounts here:

Menu